DSİ Haberler


KKTC Su Temin Projesinde Geri Sayım

09.12.2013
KKTC’nin su meselesini uzun vadede çözecek olan “KKTC Su Temin Projesi” nde Türkiye’den KKTC’ye su iletimini sağlayacak borular suya indirilmeye devam ediyor.

 

 

Anamur kıyısında geçen hafta batırılan birinci 500 m'lik borunun devamı olarak ikinci 500 m'lik boru 8 Aralık 2013 tarihiyle batırılmıştır. Dün saat 14:00’da boruya su alınmaya başlanmış ve gece 03:00’da batırma işlemi tamamlanmıştır.

Fizibilite çalışmaları onaylanan projenin çok şümullü ve uzun süreli arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra, uygulama projeleri yapım aşamasına 2005 yılında geçilmiştir. Deniz geçişi kısmının teknik yapılabilirliğini gösteren mühendislik çalışmalarının 2007 yılında uygun bulunması ve onaylanmasını takiben, projenin kara yapıları mühendislik çalışmalarına başlanmıştır. Hem deniz geçişi hem de kara yapılarının uygulama projeleri 2011 yılı sonu itibariyle onaylanmış ve tüm inşaat ihaleleri 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilerek projenin inşaat safhasına geçilmiştir.

 

KTC İçmesuyu Temini Projesi Kapsamında 06/12/2013 Tarihi İtibariyle Son Durum

Alaköprü Barajı inşaatı devam etmekte olup, % 96 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İşin bitim tarihinin 12/10/2014 olmasına karşın Sayın Başbakanımızın talimatları ile Baraj 07/03/2014 tarihine kadar su almaya hazır hale getirilecektir. Gövde Dolgusu tamamlanmış, Ön Yüz Kaplama Betonu’na 01/07/2013 tarihinde başlanılmış 25/09/2013 tarihinde tamamlanmıştır.  Kapama seddesi SSB betonunun %97’si tamamlanmıştır.

Kıbrıs tarafında inşa edilmekte olan Geçitköy Barajında, % 90 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Baraj gövde dolgusu 29 Ekim 2013 tarihinde tamamlanmıştır.

Türkiye Tarafı Kara Yapıları inşaatına 04/04/2012 tarihinde sözleşme imzalanarak başlanmış olup, işin sözleşmesine göre bitiş tarihi 09/12/2013 tarihidir. 22.597 m uzunluğundaki isale hattına ait duktil boruların tamamı güzergaha indirilmiş, Anamuryum Dengeleme deposu kazısı tamamlanmış, temel betonarme kısmı ile perde betonlarının % % 75’i tamamlanmıştır. Bugün itibariyle 17 314 m (% 77) duktil boru döşenmiştir. İşin genelinde % 67 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Deniz Geçişi kısmının inşaatının sözleşmesi 11/06/2012 tarihinde imzalanmış olup, işe başlanılmıştır. İşin bitim tarihi sözleşmesine göre 14/09/2014 olmasına karşın Sayın Başbakanımızın talimatıyla iş en geç 07/03/2014 tarihine kadar bitirilecektir. Ayrıca bu projede kullanılacak 1600 mm anma çaplı HDPE boruların 73 157 m’lik kısmı üretilmiştir. Projede % 35 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

 

 

KKTC Tarafı Kara Yapıları inşaatının sözleşmesi 25/09/2012 tarihinde imzalanmış olup,  2013 yılının sonuna kadar işin bitirilmesi planlanmıştır. Düktil terfi hattında boruların tamamı döşenmiştir. İşin genelinde % 85 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Türkiye’den gidecek olan suyun kullanımını temin bakımından gereken arıtma tesisi ve ana dağıtım hattı projeleri tamamlanmıştır. Arıtma tesisi sözleşmesi 24/04/2013 tarihinde imzalanmıştır. İşte % 15 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. Ünitelerin kazıları tamamlanmış, teknik galerilerde betonarme imalatlara başlanılmış, idari bina temel altı grobeton imalatı tamamlanmıştır. Ayrıca filtre bloğunda radye donatıları yerleştirilmektedir.

 

 

19/04/2013 tarihinde ihalesi yapılan «Ana dağıtım hattının (Geçitköy terfi istasyonu ile Dikmen deposu arası- 63,5 km)» işinin sözleşmesi ise  14/06/2013 tarihinde imzalanarak işe başlanılmıştır. İşte % 30 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin bütün üniteleri tamamlandığında Dragon çayından; Türkiye tarafı 23 km, deniz geçişi 80 km ve KKTC tarafı 3 km olmak üzere toplam 106 km uzunluğundaki hat ile yılda 75 milyon m3 (37,24 milyon m3 tarım, 37,76 milyon m3 içmesuyu) su KKTC’ye iletilecektir.