DSİ Haberler


DSİ, Türkiye’de Hidroloji Faaliyetlerinin Gelişmesine Destek Oluyor

22.02.2013
TUHK Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünün kurucusu ve yürütücüsü olduğu Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK) toplantısı 20.02.2013 tarihinde; üniversitelerden  çalışma grubu başkanı öğretim üyelerinin, İşletme ve Bakım Dairesi, Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi, Teknoloji Dairesi, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Dairesi ile Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlıklarından ilgililerin katılımıyla TUHK Başkanı Dr. Bülent SELEK Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda 2011-2013 dönemi çalışma grupları faaliyetleri değerlendirilerek, 2013-2015 hedefleri belirlendi. TUHK çalışma komisyonlarının Orman ve Su İşleri Bakanlığı amaçları doğrultusunda, etkin ve koordineli çalışabilmeleri için gereken çalışmalar planlandı.