DSİ Haberler


Suriye Sınırındaki Reyhanlı Barajı’nda Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor.

15.08.2012
Amik Ovası'nın sulama suyu ihtiyacını karşılayacak Reyhanlı Barajı'nda inşaat devam ediyor.

Ülkemizin en bereketli ovalarından biri olan Amik Ovası’nın suya hasretini dindirecek ve bölgenin taşkın zararlarından korunmasını sağlayacak, Hatay şehrimizin hayali olan Reyhanlı Barajı’nda inşaat devam ediyor.

Reyhanlı Barajı Türkiye’nin güneyinde, Asi Havzası’nda, Hatay İli Reyhanlı İlçesi sınırları içerisinde Amik Ovası’nda yer almaktadır. Zonlu toprak dolgu tipinde, taşkın ve sulama amaçlı olarak projelendirilen ve Suriye sınırında bulunan barajın su kaynağı Afrin Çayı, Karasu Çayı ve Asi Nehri’dir.

 Yıllardır hasretle beklenen Reyhanlı Barajı ile Amik Ovası’nda yer alan 600 000 da sahanın sulanması ve 200 000 da sahanın da taşkından korunması amaçlanmıştır. 

Amik Ovası’nın sulanması, 1966 yılında IECO tarafından hazırlanan Planlama’da ve Orta Ceyhan Projesi Menzelet Sulaması kapsamında ele alınmış olup 40 yıldır halkın gündeminde bulunmaktadır.

 Amik Ovası’ndan yıllık beslenimin iki katı kadar yer altı suyunun deşarj edilmekte olduğu, aynı şekilde sulama amaçlı yer altı suyunun çekilmesi halinde Amik Ovasında zamanla çoraklaşma meydana geleceği tesbit edilmiştir. Kış aylarında da taşkın problemleri yaşanmakta, su taşkınları Ova’da zararlara sebebiyet vermektedir. 15.10.2015 tarihinde bitirilmesi planlanan barajın faaliyete geçmesi ile her yıl Bölgede meydana gelen taşkınların verdiği zararın ve çoraklaşmanın önlenmesi, verimli toprakların sulanması ile yıllık 147 175 000 TL gelir artışı sağlanacaktır.

31.07.2012 tarihi itibari ile Reyhanlı Barajının fiziki gerçekleşmesi % 11 seviyesine gelmiştir.

REYHALI BARAJI KARAKTERİSTİKLERİ :

 Gövde                                             

Gövde Tipi                                            : Zonlu toprak dolgu

Gövde Hacmi                                       : 16,300  hm³

Kret Kotu                                               : 118,00   m

Kret Uzunluğu                                      : 9 271   m.

Gövde Yüksekliği (Talvegden)         : 25,20   m.

Gövde Yüksekliği (Temelden)          : 28,20   m.

Dolusavak

Yeri                                                        : Afrin çayı üzerinde (Davutlar Regülatörü)

Tipi                                                        : Karşıdan alışlı, Kapaklı

Deşarj Kapasitesi                              : 3 270 m3/s