DSİ Haberler


Rehberlik ve Teftiş Kurulu, 2012 Yılı Hizmet İçi Eğitimi Yapıldı

13.06.2012
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığının 2012 yılı hizmet içi eğitim programı 21-25 Mayıs 2012 tarihlerinde Afyonkarahisar‘da gerçekleştirildi.

“ 4483 Sayılı Kanun, Disiplin Soruşturması Hukuku ile DSİ ve OGM Çalışmaları” konulu eğitime Bakanlık merkez teşkilatı, DSİ ve OGM müfettişlerinden yaklaşık 30 kişi katıldı. Toplantıya Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkan V. Turgut Yılmaz başkanlık etti.

Eğitim programında, 645 sayılı KHK  (Kanun Hükmünde Kararname) ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlendiği, Teftiş Kurulu Başkanlığı adının Rehberlik ve Teftiş Kurulu olarak değiştiği ifade edilerek, denetimlerin nasıl olması gerektiği vurgulandı. Teftiş ve soruşturma görevlilerinin geçmişi denetleyerek, bugünü analiz ederek geleceğe yön vermesi gerektiği, verimlilik ve etkinliğin artırması prensipleri doğrultusunda performans kriterlerini, demokratik unsurları ve teknolojik gelişmeleri göz önüne alması gerektiği anlatıldı. Açıklık ve Şeffaflık ilkelerinin denetimde doğru sonuçların ortaya konulması için elzem olduğu ifade edilmiştir.

 

Avlak Sistemi (Planlı ve Kotalı Hasat), Avcılık Mevzuatı, Silvi Kültür Çalışmaları, Sulama Tesisleri Yapım ve İşletmesi, Enerji HES Çalışmaları, Kamu Zararı, Ceza Yargılaması İlkeleri ve Disiplin Hukuku konularında sunum ve bilgilendirmeler yapıldı. Seminer programı çerçevesinde Afyon orman işletmesi ağaçlandırma uygulamaları, Frigya kalıntıları, Büyük taarruzun başladığı Kocatepe Anıtı, Şehitlik ve Afyonkarahisar Zafer Ormanı yerinde görüldü.

Seminere DSİ Genel Müdürlüğünden müfettişler Halit Uzunkaya, Mustafa Bahadır ve Adem Avni Ünal iştirak etti.  Hizmet içi eğitim programı bitiminde katılımcılara başarı belgesi verildi.