DSİ Haberler


Melen’de Sona Geliniyor.

10.04.2012
Melen Sistemi; 1990’lardan başlayarak yoğun göç alan İstanbul’da suyun arz ve talep dengesinde meydana gelen su eksikliğini gidermeye yönelik geliştirilen bir projedir.

Melen Sistemi; 1990’lardan başlayarak yoğun göç alan İstanbul’da suyun arz ve talep dengesinde meydana gelen su eksikliğini gidermeye yönelik geliştirilen bir projedir. Bu proje ile evsel tüketimin yanı sıra büyüyen sanayinin su ihtiyacının artmasına ve yaşanan dönemsel kuraklıklarla ortaya çıkan su krizine Büyük Melen Çayı’ndan faydalanarak kalıcı bir çözüm bulunmuştur.

İstanbul Susuzluktan Kurtarıldı

Büyük İstanbul İçmesuyu projesi kapsamında bulunan Sungurlu ve İsaköy Regülatörleri, Ertuğrul Terfi Merkezi 50 km uzunluğunda İsaköy-Darlık-Ömerli İsale Hattı ve akadükleri,                          500 000  m3/gün kapasiteli Yavuz Sultan Selim Arıtma Tesisi işlerini kapsayan Yeşilçay Sistemi  31 Mayıs 2003 tarihinde hizmete alınarak yılda 145 milyon m3 içmesuyu ihtiyacı sağlanmış ve İstanbul’un acil içmesuyu ihtiyacı karşılanmıştır.

Melen Sistemi

İstanbul’un 170 km doğusunda Karadeniz’e dökülen yıllık su potansiyeli 51 m3/s olan Melen Çayı’nın; 34 m3/s kısmı ile yılda 1 milyar 77 milyon m3 suyun İstanbul’a getirilmesini temin edecek Melen Sistemi ile birlikte halen su temin eden kaynaklarla İstanbul’un 2060 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Melen Sistemi’nin birinci aşamasında yer alan 7’si inşaat, 3’ü imalat, 1’i enerji temini olmak üzere toplam 11 iş grubunun ihalelerine 2000 yılında başlanılmış, kısım kısım tamamlanarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük içmesuyu temin projesi olan Melen Sistemi hayata geçirilmiştir.

2007 Yılındaki Kuraklık İstanbul’a Hissettirilmemiştir

2006 yılı ikinci yarısı ile 2007 yılında süregelen kuraklık sebebiyle İstanbul’un ciddi bir susuzluk problemi ile karşı karşıya kalmaması için DSİ Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İSKİ Genel Müdürlüğü yetkililerinin Mart 2007’de yaptıkları toplantıda Melen Projesi bünyesindeki 105 kilometre uzunluğunda boru hattı, Sakarya Nehir geçişi, regülatör, pompa istasyonu, terfi hattı, terfi deposu, inşaatı işlerinin acilen tamamlanması kararlaştırılmış; başlatılan Şafak Harekatı ile 2850 işçi ve 1785 adet iş makinesi gece gündüz çalışarak Melen Çayı’ndan Şile Ağva’ya kadar olan Melen Hattı tamamlanarak Yeşilçay Sistemi’ne bağlanılmış ve Yeşilçay Sistemi’yle Yavuz Sultan Selim Arıtma Tesisi’ne Melen Suyu getirilerek İstanbul’a kuraklık hissettirilmemiştir.

İki kıtayı birleştiren ilk su tüneli

Melen Sistemi bünyesindeki boğazın 135 m altında, 5551 m uzunluğunda 4 m çapında tünel, 2010 yılında tamamlanarak dünyada ilk kez iki kıta su tüneli ile birleştirilmiştir.

İstanbul Arıtma Tesisi’ne Kavuşuyor

Melen Sistemi bünyesindeki günde 720 000 m3 Melen Suyu’nun Avrupa standartlarında arıtılmasını temin edecek Cumhuriyet Arıtma Tesisi tamamlanarak İstanbul önemli bir Arıtma Tesisi’ne kavuşmuştur. Nisan 2012’de işletme testlerine başlanan arıtma tesisi Temmuz 2012’de hizmete alınacaktır.

Melen Sistemi’nin ilk Aşaması Tamamlanmak Üzere

Melen Çayı’ndan İSKİ Kağıthane Arıtma ve Dağıtım Tesisi’ne suyun getirilmesini temin edecek Melen Sistemi birinci aşaması Haziran 2012’de tamamlanarak Temmuz 2012’de hizmete alınacaktır.

Toplam 189 km uzunluğundaki Melen Sistemi’nin Melen regülatörü, Melen Terfi İstasyonu ve deposu, Cumhuriyet Arıtma Tesisi ve terfi deposu 152 km uzunluğunda 2,5 m çapında boru iletim hattı, 37 km uzunluğunda ve 4 m çapındaki tünelin 170 m’si hariç tamamlanmış, kalan 170 m tünel, Kağıthane Arıtma Tesisi bağlantı işleri ile Derbent İETT Otobüs Garajı geçiş işleri çalışmaları Haziran 2012’de tamamlanarak Melen Çayı’ndan yılda 268 milyon m3 su 189 km uzunluğundaki iletim hattıyla Kağıthane Arıtma Tesisi’ne getirilmiş olacaktır.

2 Milyar TL’ye mal olan Melen Projesi’nin açılışı Temmuz 2012’de yapılarak hizmete alınacaktır.

Melen Barajı Hayata Geçiyor

Büyük İstanbul İçmesuyu bünyesindeki Melen Barajı, Melen Sistemi’nin depolama tesisidir. 945 m uzunluğunda temelden yüksekliği 124 m talvegden yüksekliği 99 m, 2 milyon 80 bin m3 beton dolgu hacminde ve 694 milyon m3 su depolayacak olan Melen Barajı’nın ihale süreci tamamlanmasına takiben yapılacak temel atma merasimiyle Baraj inşaatı başlanılarak proje hayata geçirilecektir.

2016 yılında tamamlanarak İstanbul’a yılda 1 milyar 77 milyon m3 su temin edecek olan Melen Barajı’nın içme suyu amaçlı olarak yapılacak olması nedeniyle 2317 km2 Melen Havzası’ndan gelecek atıksuların Baraj Gölü’ne girmeden arıtılarak uzaklaştırılması için Melen Barajı Havza Koruma Tesisleri Projesi DSİ 2012 Yılı yatırım programına alınmıştır. Melen Baraj İnşaatı ihalesi 2012 yılında başlamış olup süreç devam etmektedir.