Teknik Şartnameler


Başlık Tarih
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Teknik Şartnamesi_R00_20090612
14.10.2014
Aydınlatma-Topraklama-Yıldırımdan Korunma-Yangın İhbar Sistemleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Baraj Projesi Yapım Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Baraj Ölçüm Cihazları Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Borulu Şebeke Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R00_20190627
03.07.2019
Borulu Sulama Şebekesi Sanat Yapıları İşletme ve Bakım Talimatı_R00_20196027
06.12.2019
Beton İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Beton İşleri Teknik Şartnamesi_R01_20180706
09.07.2018
Boya İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular Genel Teknik Şartnamesi_R00_20140827
05.09.2014
Cebri Boru İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Delgi Ve Enjeksiyon İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 (07.11.2012 tarihinden itibaren kullanılmayacaktır.)
21.02.2014
Demir İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Teknik Şartnamesi ve Rehberi_R01_20170216
08.05.2017
Dolgu İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Drenler Ve Drenaj İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Generatör İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Geotekstil-Geomembran Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Geotekstil-Geomembran Teknik Şartnamesi_R01_20120912
02.05.2014
Geotekstil-Geomembran Teknik Şartnamesi_R02_20141208
08.12.2014
Geotekstil Mamuller İçin Teknik Şartname_R00_20141208
08.12.2014
Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi_R00_20070417
21.02.2014
Hidrojeolojik Etüt Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
İçme Kullanma Ve Endüstri Suyu Temini Projesi Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
İçme Suyu Arıtma Tesisi Elektro Mekanik Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
İçmesuyu Arıtma İşleri (Proses) Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
İçmesuyu Boru Hatları Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
İçmesuyu Dezenfeksiyon Genel Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
İdari Ve Müteferrik İşler Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Isıtma Havalandırma Ve Klima Sistemleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Islah Ve Taşkın Koruma Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Izgara Ve Kapak İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Jeoteknik Etüt Şartnamesi_R00_20110825
12.06.2014
Jeoteknik Etüt Şartnamesi_R01_20160111
11.01.2016
Kalite Kontrol Teknik Şartnamesi_R00_20160513
16.05.2016
Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesi_R00_20070430
21.02.2014
Kanalizasyon Hatları Yapım İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Kazı İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Malzemeleri İdare Tarafından Temin Edilen Sulama Şebekeleri İnşaatı Uygulama Genel Teknik Şartnamesi_R00_20160817
19.08.2016
Master Plan-Planlama Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Mühendislik Hidrolojisi Hizmetleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Prefabrike Betonarme Yapı Elemanları İle İlgili Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Proje Tanıtım Dosyası Ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi Genel Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) İnşaat Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Su Kontrol Elemanları Genel Teknik Şartnamesi_R00_20171201
01.12.2017
Su Kontrol Elemanları Genel Teknik Şartnamesi_R01_20180603
04.06.2018
Su Sondajı Teknik Şartnamesi_R00_20061110
21.02.2014
Su Sondajı Teknik Şartnamesi_R01_20110509
10.12.2014