3. ULUSAL TAŞKIN  SEMPOZYUMU  SUNULARI  (29-30 Nisan 2013) 


Başlık Tarih
Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar (S.B.FINDIK)
31.05.2013
Taşkın Yazılımlarının Bilimsel ve Mantık Esasları (Z.ŞEN)
31.05.2013
Taşkın Strateji Eylem Planı Kapsamında DSİ Çalışmaları (Y.DARAMA)
31.05.2013
Taşkın Mevzuatı ile Dere Yataklarına ve Taşkın Tesislerine Yapılan Müdahalelerin Önlenmesi (M.A. HAYTA)
31.05.2013
Taşkın ve Sigorta (M.AYHAN)
31.05.2013
DSİ Taşkın Yönetimi Çalışmaları İçerisinde İşletme ve Bakım Çalışmalarının Yeri (B.TİRYAKİ)
31.05.2013
Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi (C.KAYNAK)
31.05.2013
HEC Serisi Programlarla Barajların Taşkın Önleme Amaçlı İşletilmesi (O.N. ÖZDEMİR)
31.05.2013
İstanbul'da Yaşanan Taşkınlar ve Taşkın Önleme Çalışmaları (A.DEMİR)
31.05.2013
Şehir Planlama ile Sel Riskinin Yönetimi ve Zarar Azaltma (A. TEZER)
31.05.2013
Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (B.HOPUR)
31.05.2013
Sel ve Taşkın Kontrolünde Geçirgen Barajlar (H.E.ÇELİK)
31.05.2013
Hidrometeorolojik Model sistemi Kullanımıyla Taşkın Olaylarının Analizleri (İ. YÜCEL)
31.05.2013
Yukarı Havza Heyelanlarının Mansap Taşkınlarına Etkisi ve Heyelan Erken Uyarı Sistemi Önerisi (E.AKCALI)
31.05.2013
Taşkın ve Sel Korumada Yukarı Havzada OGM Tarafından Yapılan Çalışmalar (S. ERAYDIN)
31.05.2013
Taşkın Risk Yönetiminde Sayısal Arazi Altyapısı (T. GÖKGÖZ)
31.05.2013
Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi (H. BACANLI)
31.05.2013
Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli (İ. HALTAŞ)
31.05.2013
Kızılırmak Nehri Taşkın Risk Haritaları Çorum-Obruk Barajı Mansabı Yatak Tanzimi (B. TURAN)
31.05.2013
Taşkın Yönetim için Bütünleşik Modeller ile Karar Destek Sistemi Oluşturulması (A.ŞORMAN)
31.05.2013
Meriç Nehri Erken Uyarı Sistemi (Y.ALGIN)
31.05.2013
Mogan ve Eymir Gölleri Su Kontrol Yapıları İle İncesu Sel Kapanının Taşkın Performansı Değerlendirmesi (O.Ç.BOZKURT)
31.05.2013
İklim Değişikliği Senaryolarında Yeni Dönem Paralel Yaklaşım ve Temsili Konsantrasyon Rotaları (H. ATAY)
31.05.2013
Seyhan ve İyidere Havzalarında Modern Taşkın Frekans Analizi (F.G. YAŞOĞLU)
31.05.2013
İklim Değişikliğinin Deniz Taşkınları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması (A. AKPINAR)
31.05.2013
Türkiye’de iklim değişikliği ve olası etkileri (Ö. L. ŞEN)
31.05.2013
Türkiye'de Taşkın Gerçeği ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemleri (Y.ÜN)
31.05.2013
Türkiye'nin İklim Projeksiyonları İçin Aşırı Yağış İstatistikleri (Y.YILMAZ)
31.05.2013
ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sel Risk Yönetiminin Karşılaştırılması (N.İ. ÇETİN)
31.05.2013
Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirilmesi (D. ŞAHİN)
31.05.2013
Sonuç Bildirgesi-
31.05.2013