İvrindi-Gökçeyazı Sulaması İnşaatında Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

03.08.2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor

Balıkesir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

İvrindi-Gökçeyazı Ovası’nda bulunan 36 bin 620 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan; “İvrindi-Gökçeyazı Sulaması” inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. İş kapsamında toplam ana boru hattı uzunluğu 32 bin 40 metre olan ve 1600 mm çapındaki CTP borular ile yapılan iletim hattında bugüne kadar 24 bin 500 metre CTP boru döşenmiştir. Aynı zamanda 28 bin 918 metrede yapılması planlanan tahliye kanallarının da 16 bin 134 metresinde ıslah çalışması tamamlanmıştır. Tamamlanan tahliye kanalı ıslah çalışmaları ile yağışlı mevsimlerde yöre çiftçimizi mağdur eden sel ve taşkınların önüne geçilmiştir. İletim hattında kalan boruların döşenip işin 2021 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte İvrindi-Gökçeyazı Ovasında bulunan 36 bin 620 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak. Aynı zamanda 28 bin 918 metre uzunluğundaki tahliye kanalı ıslah çalışmaları ile tahliye kanalları çevresinde oluşabilecek sel, taşkın gibi doğal afetlerin önüne geçilmiş olacak. Sulama projesinin tamamlanması ile birlikte, ülke ekonomisine yıllık 46 milyon 436 bin TL katkı sağlanmasının hedefleniyor.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi , İnönü Bulvarı No:16      06420    Çankaya / ANKARA             Telefon : +90 312 454 54 54