Karabük Eflani Gökgöz Göleti Milli Ekonomiye Her Yıl 1 Milyon 786 Bin Tl Değer Katacak

20.07.2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Karabük iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Karabük ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Karabük ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Çalışmaları devam eden Karabük Eflani Gökgöz Gölet’inin tamamlanması ile 760 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Temelden 27 metre yüksekliğe sahip Eflani Gökgöz Göleti 0,53 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip. Gökgöz Göleti’nin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak.

Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 Milyon 786 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir.

İş kapsamında; Kondivi ve batardo imalatları, Dolusavak imalatları, Enjeksiyonlar tamamlanmış olup gövde dolgusunun %75’i tamamlanmıştırDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi , İnönü Bulvarı No:16      06420    Çankaya / ANKARA             Telefon : +90 312 454 54 54