Duyurular


Kızlaryolu Barajından Etkilenen Çankırı İli Kurşunlu İlçesi Köpürlü Köyü İçin Mahalli İskân Komisyonunca Onaylanan Devlet Eliyle İskân Hak Sahibi Listesi

28.01.2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi , İnönü Bulvarı No:16      06420    Çankaya / ANKARA             Telefon : +90 312 454 54 54