Duyurular


Uygulamalı Mühendis Alım Sınavına Girmeye Hak Kazanan Aday Listesi

22.01.2020
UYGULAMALI MÜHENDİS ALIM SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ


GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruda bulunurken çıktısını aldıkları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formunu imzalı olarak aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 31 Ocak 2020 tarihinde 
Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı’nda olacak şekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak) gönderecek veya Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir.
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
b) 2018 yılı KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Özgeçmiş,
d) Üç adet vesikalık fotoğraf.
Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle 31 Ocak 2020 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmayacaktır.


Not : Uygulamalı sınavın Tarihi, Saati ve Sınavın yapılacağı yer 24 Ocak 2020 Tarihinde web sitemizde ilan edilecektir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi , İnönü Bulvarı No:16      06420    Çankaya / ANKARA             Telefon : +90 312 454 54 54