DSİ Duyurular


DSİ Merkez ve Taşra Teşkilatına 500 İşçi Alımı kapsamında Sınava Katılacakların Listesi - Sınav Takvimi

02.12.2019


DSİ Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatımıza 500 işçi alımı kapsamında sınava katılacak adaylar ile sınav yer, gün  ve saati yer aldığı liste aşağıda yayımlanmıştır. Sınava katılacak adayların merkez ve taşra teşkilatımızdaki sınav merkezlerinde belirtilen yer, gün ve saatte yanlarında TC kimlik numaralarının bulunduğu kimlik belgeleriyle hazır olmaları gerekmektedir. 
Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak olup 60 puan altı alan adaylar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 

Not: Hava şartlarına bağlı olarak sınav yer, gün ve saatlerinde değişiklik yapılabilir.

İlanen duyurulur. 

Bu ilan duyuru niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.