DSİ Duyurular


657/4-B Sözleşmeli 2.Yedek Yerleştirme Listesi

21.12.2018

 

657/4-B Sözleşmeli 2.Yedek Yerleştirme Listesi

 

 

DSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.YEDEK YERLEŞTİRMESİ

Kurumumuzun Sözleşmeli 2.Yedek yerleştirme sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

Listelerde yer alan adayların, yerleştikleri ile atamalarının yapılmasına esas olmak üzere aşağıda yer alan istenilen belgeleri hazırlayarak, en geç 04 Ocak 2019 Tarihi saat 17:30’da  Personel  Dairesi Başkanlığı’nda olacak şekilde, elden teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1)      Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu  (Bu form bilgisayar ortamında doldurup bir çıktısını alınarak, fotoğraf yapıştırılıp, kendilerine ait bölüme imza ve tarih atılması gerekmektedir)

2)       Diploma (Aslı veya Okul onaylı sureti)

3)       Nüfus cüzdanı fotokopisi (E-devletten çıktı alınabilir)

4)       İkametgâh belgesi (E-devletten çıktı alınabilir)

5)      Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)

6)      Seyahate ve Arazide çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık durum belgesi (Aile hekimden de alınabilir)

7)      2 adet vesikalık fotoğraf

8)      Askerlik durum belgesi (E-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)

9)      Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

Asil adaylardan güvenlik soruşturması olumsuz olanların veya atanmaktan feragat edenlerin yerine, yedek listesinde yer alan adaylar başarı sırasına göre çağrılacaktır.