DSİ Duyurular


DSİ Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Sonuç İlanı

27.04.2018

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV SONUÇ İLANI


ASİL KAZANAN LİSTESİ

1. Nuri SARGIN
2. Seda GÖKHÜSEYİN
3. Okyanus AKYOL
4. Sercan KARAYAKALI
5. Meryem GÖMEÇ
6. Abdullah Eren GÜVERCİN
7. İbrahim TOPUZ
8. Kadriye SAĞIRLIBAŞ
9. Gamze KARAKOÇ
10. Kamil SÖZER
11. Gamze ESKALEN
12. Merve CIKIT

YEDEK LİSTESİ

1. İdil KILIÇ


NOT:

Asil olarak kazanan adaylarımızdan aşağıda belirtilen belgeleri 11/05/2018 tarihi saat 17:30’a kadar (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Kat:2 Çankaya/Ankara) adresine şahsen teslim etmeleri veya en geç son teslim tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla iletmeleri gerekecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan evraklar teslim alınmayacaktır.  Belgelerini teslim eden asil adayların, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması başlatılacaktır. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçları Kurumumuza geldikten sonra neticesi olumlu sonuçlanan adayların adreslerine yazılı olarak tebligat yapılacaktır. Tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak üzere müracaatta bulunacaklardır.

Tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 


  1)      Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu (Bu form bilgisayar ortamında doldurup bir çıktısını alınarak, fotoğraf yapıştırılıp, kendilerine ait bölüme imza ve tarih atılması gerekmektedir)

 2)       Diploma (Aslı, Okul onaylı veya Noter sureti)

 3)       Nüfus cüzdanı fotokopisi (E-devletten çıktı alınabilir)

 4)       İkametgâh belgesi (E-devletten çıktı alınabilir)

 5)      Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)  

 6)      2 adet vesikalık fotoğraf

 7)      Askerlik durum belgesi (E-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)

 Tüm adaylarımıza duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Kat:2 Çankaya/Ankara

Web: http://www.dsi.gov.tr

Telefon: +90 312 454 54 54