DSİ Duyurular


Devlet Personel Başkanlığı tarafından Kurumumuza 4-C statüsünde atama teklifi yapılan Geçici Personelin Dikkatine

14.03.2017
Devlet Personel Başkanlığı tarafından Kurumumuza 4-C statüsünde atama teklifi yapılan Geçici Personelin Dikkatine


Devlet Personel Başkanlığı tarafından Kurumumuza atama teklifi yapılan aşağıdaki listede yer alan ilgililerin, güvenlik soruşturası ve arşiv araştırma  formunu bilgisayar ortamında doldurup bir çıktısını alarak fotoğraf yapıştırıp kendilerine ait bölüme imza ve tarih attıktan sonra aşağıdaki evraklar ile birlikte bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize 24.03.2017 Cuma günü saat 17.30 mesai bitimine kadar elden  teslim etmeleri gerekmektedir.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
• Diploma (Aslı veya noter tasdikli/Fakülte onaylı sureti)
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• İkametgâh belgesi(e-devletten çıktı alınabilir)
• Adli sicil kaydı (e-devletten çıktı alınabilir)
• Sağlık durumunu bildirir rapor (Tek hekimden de alınabilir)
• 2 adet vesikalık fotoğraf
• Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti  e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)