DSİ Duyurular


2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumumuz Kadrolarına Yerleşen Adayların Dikkatine

02.02.2017

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumumuz Kadrolarına Yerleşen Adayların Dikkatine


Devlet Personel Başkanlığı tarafından Kurumumuza yerleştirilen ilgililerin, güvenlik soruşturması-arşiv araştırması formunu bilgisayar ortamında doldurup bir çıktısını alarak fotoğraf yapıştırıp kendilerine ait bölüme imza ve tarih attıktan sonra aşağıdaki evraklar ile birlikte bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na 13.02.2017 Pazartesi günü saat 17.30 mesai bitimine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.


  • Güvenlik Soruşturması-Arşiv Araştırması Formu
  • Diploma (Aslı veya noter tasdikli/Fakülte onaylı sureti)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • İkametgâh belgesi(e-devletten çıktı alınabilir)
  • Adli sicil kaydı (e-devletten çıktı alınabilir)
  • Seyahate ve Arazide çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık raporu (Tek hekimden de alınabilir)
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti  e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk