DSİ Duyurular


2016/1 KPSS Sonuçlarına Göre ÖSYM Tarafından Kurumumuza Yerleşenlerin Dikkatine

15.07.2016


2016/1 KPSS SONUÇLARINA GÖRE ÖSYM TARAFINDAN KURUMUMUZA YERLEŞEN İLGİLİLERİN DİKKATİNE!!!

2016/1 KPSS Sonuçlarına göre ÖSYM tarafından Kurumumuza yerleştirilen ilgililerin aşağıdaki evrakları bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na 27.07.2016 Çarşamba günü 17.30 mesai bitimine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.


  • Diploma (Aslı veya noter tasdikli/Fakülte onaylı sureti)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • İkametgah belgesi
  • Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)
  • Seyahate ve Arazide çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık raporu (Tek hekimden de alınabilir)
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti                   E-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir)
  • ÖSYM Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
  • Avukat kadrosuna atananların Avukat Ruhsat Belgesi (Aslı, noter tasdikli/Barodan onaylı sureti)
  • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atananların MEB’den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası (Aslı veya noter tasdikli)