DSİ Duyurular


Enerji Amaçlı Tesislerde Çevresel Koruma, Güvenlik ve Uyarı Sistemleri Uygulama Rehberi

26.10.2015
21.02.2015 tarih ve 29274 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin”  eki “… Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisinin Su Kullanım Hakkı ve İşletme Esaslarına İlişkin Tip Anlaşması” Madde 31 gereğince; rezervuar ve mansap güvenliğinin sağlanması için koruyucu ve uyarıcı önlemlere ilişkin uygulama standartlarının belirtildiği, “Enerji Amaçlı Tesislerde Çevresel Koruma, Güvenlik  ve Uyarı  Sistemleri Uygulama Rehberi” İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından  hazırlanmıştır.


Enerji Amaçlı Tesislerde Çevresel Koruma, Güvenlik  ve Uyarı  Sistemleri Uygulama Rehberi