DSİ Duyurular


Burslu Olarak Yüksek Lisans Yapmak Üzere Yurtdışına Gönderilecek Öğrencilerin Başvuruları

16.07.2012

Genel Müdürlüğümüz adına 1416 sayılı “ Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun” hükümleri doğrultusunda  burslu olarak Yüksek Lisans  yapmak   üzere    yurtdışına   gönderilecek  öğrencilerin başvuruları  için 2012-YLSY  Kılavuzu    http://www.osym.gov.tr/belge/1-13586/2012-yurt-disina-lisansustu-ogrenim-gormek-uzere-gonder-.html  adresinde yayımlanmıştır.