Somali Çalışmaları

 


Somali-6

01.07.2016
DSİ Genel Müdürlüğü-Batı Afrika Temiz İçmesuyuna Erişim Projesi kapsamında "Somali'de Temiz İçmesuyu Temini Çalışmaları"

Somali’de 20 adet su sondaj kuyusu açılarak yaklaşık 175.000 kişiye yetecek içme ve kullanma suyu temin edilmiştir. Somaliland’da 5 adet kuyu açılarak 60.000 kişiye yetecek içme ve kullanma suyu temin edilmiştir.

16.03.2015 tarihli ve 2015/7418 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 1 adet Speedstar marka su sondaj makinesi ile makine ve ekipmanlar Somali Cumhuriyetine hibe edilmiştir. 

25 Adet kuyu ile 235.000 kişiye yetecek temiz içme-kullanma suyu sağlanmıştır. Açılan kuyular için 9 adet su deposu yapılmıştır. 1 adet su sondaj makinesi ve ekipmanlarının hibesi için gerekli Bakanlar Kurulu Kararı çıkmıştır. Ancak makine Somaliland bölgesinde bulunmaktadır. Makinenin Somaliland'a hibesi için gerekli müsaade beklenmektedir. 2 göletin rehabilitasyonu ve 3 yeni göletin yapımına yönelik fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır.