360 Derece Büyük Projeler Güneydoğu Anadolu Projesi DSi Afrika Çalışmaları Hitit Barajı Deriner Barajı Çubuk Barajı 1950 Göl-Su 1000 Günde 1000 Gölet ve Sulaması
 • Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu
 • Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu
 • Avrupa Akdeniz Su Bilgi Sistemi
 • 5. Dünya Su Forumu
 • Dünya Su Konseyi
 • İstanbul Su Forumu
 • Uluslararası Hidroelektrik Enerjisi Birliği
 • Uluslararası Su Birliği
 • Uluslararası Su Mühendisliği ve Araştırma Birliği
 • Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu